ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566)
– เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566)
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนดาต้าอนาไลติกส์ สำนักดาต้าอนาไลติกส์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)
– ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit)(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566)
– ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ (Transformation Projects)(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส (งาน Recruitment)(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://app.bot.or.th/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.