ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566)
– กลุ่มงานเด็กจบใหม่ (New Graduated) รอบเดือน มีนาคม 2566(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566)
– นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 2 เมษายน 2566)
– รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2566)
– นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส สำนักการเงินและบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนพัฒนาการชำระราคาและธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (IT Architecture , Digital Strategy , Project Portfolio Management)(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักพัฒนาระบบงานธุรกิจ(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารศักยภาพบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.