กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 77 อัตรา รับสมัคร 7 – 26 เมษายน

กรมสรรพากร 77 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 77 อัตรา รับสมัคร 7 – 26 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาใดสาขาวิขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางระบบสารสนเทศ

2.พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิซาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิซาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

3.พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) จำนวน 56 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 26 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.