กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 23 มีนาคม – 5 เมษายน

กรมการขนส่งทางบก หลายอัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 23 มีนาคม – 5 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2.เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.