การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน

การรถไฟแห่งประเทศไทย 7 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างเฉพาะงานในตอนกรุงเทพฯ จำนวน 4 อัตรา
2.ลูกจ้างเฉพาะงานตอนมักกะสัน จำนวน 2 อัตรา
3.ลูกจ้างเฉพาะงานตอนหัวตะเข้ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย มีสัญชาติไทย
2.ต้องผ่านการเรียนรด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารและมีใบรับรอง สด.8 หรือ สด.43
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
4.ไดรับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
5.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
7.ไม่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบหรือข้อบังคับของการรถไฟฯ และที่อื่น ๆ
8.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
9.มีความสามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ทําการแขวงบํารุงทางกรุงเทพ ที่ทําการตอนกรุงเทพ ที่ทําการตอนมักกะสัน และที่ทําการตอนหัวตะเข้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 27 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.