ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักการเงิน (Ref.093/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.230/2562)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.110/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.049/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.008/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Ref.057/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานบริหารงานขนส่ง (Ref.124/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นิติกร (Ref.103/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นิติกร (Ref.102/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นักบัญชี (Ref.190/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักบัญชี (Ref.211/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักบัญชี (Ref.213/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักบัญชี (Ref.311/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.321/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักบัญชี (Ref.099/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักบัญชี (Ref.100/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.083/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นักการเงิน (Ref.189/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักการเงิน (Ref.198/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานปฏิบัติการคลัง (Ref.091/2566)
– ได้รับวุฒิปวส.

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.088/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.109/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นักเคมี (Ref.075/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.123/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.114/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.319/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.006/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.036/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.090/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.073/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Ref.048/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.085/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.072/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นิติกร (Ref.104/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.094/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.262/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.301/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.161/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.162/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.299/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.300/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.159/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

ผู้จัดการ (Ref.121/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.106/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานส่งเสริมการขาย (Ref.092/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้จัดการ (Ref.120/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักบัญชี (Ref.212/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.