สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 65 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม

สำนักงาน กสทช. 65 อัตรา

สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 65 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสำหรับสำนักงาน กสทช. สายงานวิชาการ ตำแหน่งประเภท
ปฏิบัติการระดับกลางและปฏิบัติการระดับต้น

1.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับต้น จำนวน  3 อัตรา

2.เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง (ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค จำนวน 2 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น (ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค) จำนวน 2 อัตรา

3.เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง (ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จำนวน 1 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น (ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จำนวน 2 อัตรา

4.นักวิซาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสำหรับสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง ตำแหน่งประเภทระดับกลางและปฏิบัติการระดับต้น

5.นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา
นักวิซาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 8 อัตรา
6.นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 4 อัตรา
7 .นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 2 อัตรา
8.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 3 อัตรา
9.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสำหรับสำนักงาน กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค ตำแหน่งประเภท ปฏิบัติการระดับต้น

10.นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 15 อัตรา
11.นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น จำนวน 10 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nbtc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.