สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี/ต่ำกว่า ป.ตรี 880 อัตรา รับสมัคร 25 – 31 พฤษภาคม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 880 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี/ต่ำกว่า ป.ตรี 880 อัตรา รับสมัคร 25 – 31 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ ดังนี้

1.รอง สว.(สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 450 อัตรา
2.รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 60 อัตรา
3.รอง สว.กลุ่มุงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผน นโยบายและแผนก ส่งกำลังบำรุงวิเคราะห์และประเมินผล วิเคราะห์งานบุคคล) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 30 อัตรา
4.รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเลขานุการ ด้านบริหารงานพัสดุ ฯลฯ) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 300 อัตรา

กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)

1.รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน เพศ ชาย/หญิง จำนวน 30 อัตรา
2.กลุ่มผู้มีวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. เพศชาย จำนวน 10 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx
กำหนดการ ประกาศรับสมัคร วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566
รับสุมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566
สอบุข้อเขียน วันที่ 27 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 6 กันยายน 2566

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.