โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช. 12 อัตรา รับสมัคร 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน

โรงพยาบาลตำรวจ 12 อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช. 12 อัตรา รับสมัคร 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างฝีมือ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทย์สภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.พนักงานเปล จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดได้ที่โรงพยาบาลตํารวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.