กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หลายจังหวัด 38 อัตรา รับสมัคร 12 – 16 มิถุนายน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 38 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หลายจังหวัด 38 อัตรา รับสมัคร 12 – 16 มิถุนายน

ชื่อตำแหน่งและสังกัด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

101.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 อัตรา
102.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
103.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
104.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา
105.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
106.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
107.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย จำนวน 1 อัตรา
108.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
109.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
110.ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

111.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
112.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
113.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัตินิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
114.ตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
115.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานสำนักงานเสขานุการกรม กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
116.ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

117.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
118.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกึ่วลม จังหวัดลำบ่าง จำนวน 1 อัตรา
119.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสัง่คม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
120.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
121.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
122.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
123.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
124.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
125.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
126.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
127.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
128.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
124.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
130.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
131.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
132.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
133.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
134.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
135.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
136.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
137.ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.