กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัคร 20 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 21 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัคร 20 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

4.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.