การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 39 อัตรา รับสมัคร 15 – 28 มิถุนายน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 39 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 39 อัตรา รับสมัคร 15 – 28 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาโท (ระดับ 4)

1.นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานวางแผน 4 จำนวน 6 อัตรา
3.พนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3)

4.นิติกร 3 จำนวน 6 อัตรา
5.วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา
6.ช่างเทคนิค 3 จำนวน 1 อัตรา
7.มัณฑนากร 3 จำนวน 1 อัตรา
8.นักบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา
9.พนักงานการเงิน 3 จำนวน 5 อัตรา
10.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 4 อัตรา
11.นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)

12.ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
13.ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
14.ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
15.ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
16 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานวางแผน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.