รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 12 – 26 มิถุนายน

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. หลายอัตรา

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 12 – 26 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกระบบโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
>> รายละเอียด

ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยี
– มีประสบการณ์ในการทำงานมี่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ขั้นพื้นฐาน
– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
– สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรได้ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์ ขยัน ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างดี
>> รายละเอียด

และตำแหน่งอื่นๆ

วิศวกรแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา >> รายละเอียด
วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 6 อัตรา >> รายละเอียด
ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ จำนวน 2 อัตรา >> รายละเอียด
ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม จำนวน 4 อัตรา >> รายละเอียด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/th/career รับสมัคร 12 – 26 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.