การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. 2 อัตรา รับสมัคร 26 – 30 มิถุนายน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. 2 อัตรา รับสมัคร 26 – 30 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยช่าง (ชชง.) จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 2 ปี
2.ผู้ช่วยพัสดุ (ชพด.) จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 2 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยการกรอกรายละเอียดโดยสแกน QR CODE ด้านล่างให้ครบถ้วน จัดส่งเอกสาร ผ่านชองทาง Email : hra.pea5876@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกงานแต่งตั้งบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-5876 ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.