กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รับสมัคร 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รับสมัคร 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการเงินและปัญชี จำนวน 1 อัตรา (กองบริหารการคลัง)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4.พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 18 อัตรา
– สำนักงานเลขานุการกรม
– กองบริหารทรัพยากรบุคคล
– กองแผนงานและสารสนเทศ
– สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชึ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
– กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
– สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
– สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
– สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 (ขอนแก่น)
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กรุงเทพมหานคร)
– สถาบันฟัฒนาฝีมือแรงงาน 19 (เชียงใหม่)
– สถาบันฟัฒนาฝีมือแรงงาน 21 (ภูเก็ต)
– สถาบันฟัฒนาฝีมือแรงงาน 27 (สมุทรสาคร)
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 (ฉะเชิงเทรา)
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 (ปราจีนบุรี)
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 (จันทบุรี)
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 (ตราด)
– สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 (เพชรบุรี)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเทียวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://dsd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.