บีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

บีทีเอส จำนวนมาก

บีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัพเดท 16 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเขียว ) ด่วน – สายสีเขียว
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู ) ด่วน – สายสีชมพู
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สายสีชมพู-สายสีเหลือง) ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
Civil Maintenance Manager ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
Legal Supervisor ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
หัวหน้างานบัญชีบริการ ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เลขานุการ ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล – สายสีชมพู

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html

แนวข้อสอบ บีทีเอส เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.