สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 12 – 25 กรกฏาคม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 18 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 12 – 25 กรกฏาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

2.เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

3.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวนศาสตร์ ทางการเกษตร ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

5.พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฏาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.