ธนาคารออมสิน รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารออมสิน หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นต้น
– เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM001_01

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.