สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น หลายอัตรา

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Call service – Outbound (สัญญาจ้าง 1 ปี)
พนักงานขับรถยก
พนักงานควบคุมบรรจุโซดา-น้ำดื่ม
เจ้าหน้าที่บุคคล-บริหารค่าจ้าง
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
Traditional Trade Service Officer
พนักงานผลิต
Personal Assistant
Operation Support Specialist
นักบัญชี (ประจำ จ.มหาสารคาม)
Customer Success Manager – Call Handing
Senior AR Accounting officer
Insurance Officer
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจจัดจำหน่าย
Trade Marketing Manager TT (Product Strategy Beer)
นักบัญชี
Strategy Communication
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ (กีฬา)
เจ้าหน้าที่บริหารข่าวสารองค์กร
Information & Operations Support Officer
พนักงานสถิติ-บัญชีผลิต
ช่างก่อสร้าง
พนักงานคลังสินค้า
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค
ช่างไฟฟ้า
ผู้จัดการแผนกผลิตและพัฒนาธุรกิจ
เจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้)
Customer Service QA Specialist
SAP Support (Module PM PP MM)
วิศกรการบรรจุ
IT Security Support
ช่างซ่อมบรรจุ
เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Horeca
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Special Channel
เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด
Modern Trade Service Supervisor
Customer Hotline Officer
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบภูมิศาสตร์
พนักงานขายเงินสดสาขา หนองคาย (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสดสาขา มีนบุรี (Cash Van Sales)
SAP Support (Module FI)
SAP Support (Module CO)
Fulfilment Service Supervisor(Telesales)
ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย
ผู้จัดการแผนก Data Center Management
Modern Trade Service Officer
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT
Project Management
Fulfilment Service Officer (Telesales)
Traditional Trade Sales
AP Accounting officer
Implant Officer
พนักงานขายเงินสดสาขาสระแก้ว (Cash Van Sales)
Trade Marketing Officer
พนักงานขายเงินสดสาขาร้อยเอ็ด (Cash Van Sales)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.