กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

กรมการขนส่งทางบก 9 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักจัดการกองทุน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.เจ้าพนักงานกองทุน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5.เจ้าหน้าที่กองทุน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

6.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dlt.thajobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.