รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครสอบคัดเลือกป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. หลายสาขา

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครสอบคัดเลือกป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ปี 2566 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันที่รับสมัคร 25 กรกฏาคม 2566 – 8 สิงหาคม 2566

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันที่รับสมัคร 19 กรกฏาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566

3.ผู้จัดการส่วนพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
วันที่รับสมัคร 18 กรกฏาคม 2566 – 1 สิงหาคม 2566

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/th/career

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.