กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานคนไทยไปทำงาน ที่ประเทศมาเก๊า 111 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม

กรมการจัดหางาน 111 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานคนไทยไปทำงาน ที่ประเทศมาเก๊า 111 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้าง บริษัท Venetian Cotai Management Limited และ Venetian Macuau Limited ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม และคาสิโน จำนวน 5 ตำแหน่ง 111 อัตรา อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 49,000–75,000 บาท

  • พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นทั่วไป (Public Area Attendant) จำนวน 80 อัตรา
  • พนักงานเสิร์ฟ (F&B Server) จำนวน 20 อัตรา
  • พนักงานบาร์เทนเดอร์/ซีเนียร์บาร์เทนเดอร์ (Bartender/Senior Bartender) จำนวน 5 อัตรา
  • พนักงานต้อนรับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Ambassador) จำนวน 3 อัตรา
  • กัปตันแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Captain) จำนวน 3 อัตรา

โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปมาเก๊า และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง จัดอาหารระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีประกันสุขภาพและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและสื่อสารภาษาจีนได้ สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และยื่นใบสมัครทางอีเมล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ส.ค. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 5,500 บาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.