ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลายอัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารคดี

ลูกจ้างธนาคาร (GHB Smart Boys & Girls) ส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร 4 อัตรา สัญญาจ้าง 2 ปี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 175 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

รายละเอียด https://career.ghbank.co.th/

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน (เกรด 9 – 10)
– ส่วนตรวจประเมินผลองค์กร
– ฝ่ายประเมินผลองค์กร
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/441Nsw1


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.