กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 4 – 8 กันยายน

กรมพัฒนาที่ดิน 9 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 4 – 8 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4.เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6.เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางพณิชยการ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.