สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 40 อัตรา รับสมัคร 4 – 29 กันยายน

สำนักงาน ป.ป.ช. 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 40 อัตรา รับสมัคร 4 – 29 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– สอบไลได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิครับสมัคร คือวันที่ 29 กันยายน 2566

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.