การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ม.3 14 อัตรา รับสมัคร 12 – 29 กันยายน

การรถไฟแห่งประเทศไทย 14 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ม.3 14 อัตรา รับสมัคร 12 – 29 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ทำหน้าที่แทนพนกงานรถนอน จำนวน 14 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ไม่จ่ำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.ค
– ได้รับวุฒิ ม.3
– มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอบสัก

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตราฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 29 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.