สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 18 กันยายน – 10 ตุลาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 7 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 18 กันยายน – 10 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.