สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ก.พ. Paper & Pencil ประจำปี 2566 คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ปี 2566

สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ก.พ. Paper & Pencil ประจำปี 2566 คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ ได้จัดทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ไปแล้ว

สำนักงาน ก.พ จะทำการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2566

ผู้สมัครสอบสามารถติดตามข่าวอัพเดทการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

เช็ค คะเเนน ก.พ. Paper ได้เเล้ว ที่นี่

ท่านสามารถค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้วที่นี่

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

รายชื่อผู้สอบผ่านของแต่ละศูนย์สอบ ด้านล่างนี้

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 03 ราชบุรี

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 04 ชลบุรี

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 08 อุบลราชธานี

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 09 ขอนแก่น

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 10 สุราษฎร์ธานี

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 11 สงขลา

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี(บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.