กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพ วุฒิ ป.ตรี 103 อัตรา รับสมัคร 25 กันยายน – 3 ตุลาคม

กรุงเทพมหานคร 103 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพ วุฒิ ป.ตรี 103 อัตรา รับสมัคร 25 กันยายน – 3 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
2.นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
3.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 32 อัตรา
4.นักนันทนาการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติ

– ได้รับวุฒิ ป.ตรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร
– คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.