สำนักงานคณะกรรมการอ้อย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 1,328 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 ตุลาคม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อย 1328 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 1,328 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 ตุลาคม

ตำแหน่งที่่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวน 1,328 อัตรา โดยแบ่งตามเขตดังนี้
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จำนวน 66 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จำนวน 182 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จำนวน 126 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 จำนวน 192 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 จำนวน 198 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 จำนวน 166 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จำนวน 322 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 จำนวน 76 อัตรา

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ที่ สถานที่ตามเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.