ปูนซิเมนต์ไทย รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัคร 2 – 13 ตุลาคม

ปูนซิเมนต์ไทย หลายอัตรา

ปูนซิเมนต์ไทย รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัคร 2 – 13 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– พนักงานผลิต
– ช่างซ่อมบำรุง
– ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ

– รับสมัครพนักงานระดับ ปวส.
– ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีแล้ว

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3A9KQVMABmh5YcUZUp7yD8KnJbrihR3ap_m3vml6i6Wxx-A/closedform หรือสแกนทาง QR CODE ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 ตุลาคม 2566


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.