กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช. 13 อัตรา รับสมัคร 25 กันยายน – 6 ตุลาคม

กรมการขนส่งทางบก 13 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช. 13 อัตรา รับสมัคร 25 กันยายน – 6 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.