ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 18 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ประเภทที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มิใช่พนักงาน จำนวน 18 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2566 (รายละเอียดตามประกาศ https://www.baac.or.th/th/content-job.php
– สามารถพิมพ์ดีดได้ไม่ต่ำกว่า 25 คำ/นาที
– มีทักษะด้านการฟังและการอ่าน สามารถจับประเด็นและสรุปความได้
– มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจ และตรงประเด็น
– สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
– มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
– มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
– ต้องปฏิบัติงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.baac.or.th/th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.