ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตหรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด

2.ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด

3.ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานสถาปนิก จำนวน 3 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตหรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรไฟฟ้า” หรือ “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรโยธา” หรือ “ผู้ช่วยพนักงานสถาปนิก” ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.