กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 149 อัตรา รับสมัคร 20 – 29 ตุลาคม

กรมการแพทย์ 149 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 149 อัตรา รับสมัคร 20 – 29 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี)
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
5.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
7.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
8.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
9.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
10.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
11.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)
12.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
13.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
14.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
15.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
16.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
17.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
18.นักการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
19.นักการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
20.นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ)
21.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
22.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
23.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
24.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (ด้านการแก้ไขการได้ยิน โรงพยาบาลสงฆ์)
25.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
26.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ สังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
27.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
28.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)
29.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
30.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรง พยาบาลนพรัตนราชธานี)
31.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
32.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
33.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)
34.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสงฆ์)
35.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
36.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
37.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง)
38.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr-dms.thajobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.