กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 12 อัตรา รับสมัคร 3 – 22 พฤศจิกายน

กรมการขนส่งทางบก 12 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 12 อัตรา รับสมัคร 3 – 22 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.ครูฝึกหัดขับรถ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพ (ปวช.)

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.