ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 พฤศจิกายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 21 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ฝทส.) จำนวน 4 อัตรา
2.ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (ฝพส.) จำนวน 5 อัตรา
3.สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สผส.) จำนวน 8 อัตรา
4.สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านทีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ระดับ 4 ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.