เมืองพัทยา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง 277 อัตรา รับสมัคร 13 – 21 พฤศจิกายน

เมืองพัทยา 277 อัตรา

เมืองพัทยา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง 277 อัตรา รับสมัคร 13 – 21 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

* ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน
* ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน
* ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1.มีสัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
7.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
8.ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร2ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3525-3126

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.