สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ หลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลายอัตรา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ หลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานบริการ (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
8.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จำนวน 2 อัตรา
10.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
11.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
12.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จำนวน 1 อัตรา
15.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จำนวน 1 อัตรา
16.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จำนวน 2 อัตรา
17.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
18.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 2 อัตรา
19.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า จำนวน 1 อัตรา
20.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม จำนวน 1 อัตรา
21.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จำนวน 3 อัตรา
22.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 2 อัตรา
23.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 1 อัตรา
24.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
25.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 1 อัตรา
26.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จำนวน 1 อัตรา
27.พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบรรณารักษ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จำนวน 1 อัตรา
28.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สามารถดูรายรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) https://job.ocsc.go.th/

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.