สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายวุฒิ 655 อัตรา รับสมัคร 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 655 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายวุฒิ 655 อัตรา รับสมัคร 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  จํานวน 354 อัตรา
2.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุขจํานวน 4 อัตรา
3.นักโภชนาการปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา
4.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จํานวน 7 อัตรา
5.นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 15 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
7.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 39 อัตรา
8.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน 58 อัตรา
9.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จํานวน 27 อัตรา
10.โภชนากรปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
11.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 19 อัตรา
12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 57 อัตรา
13.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 38 อัตรา
14.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา
15.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) จํานวน 8 อัตรา
16.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จํานวน 8 อัตรา

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

– ไม่มีผลสอบ ก.พ. ก็สมัครได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://moph.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.