กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รับสมัคร 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม

กรมการปกครอง 100 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รับสมัคร 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) บรรจุครั้งแรก 100 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมการปกครอง (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.