กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 126 อัตรา รับสมัคร 7 – 14 ธันวาคม

กรมสรรพากร 126 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 126 อัตรา รับสมัคร 7 – 14 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักงานการภาษี จำนวน 26 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.นักตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 27 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.พนักงานธุรการ จำนวน 56 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจําแนกตําแหน่งและประเมินผลกําลังคน ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.