กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปี 2567 2,716 อัตรา รับสมัคร 1 ธันวาคม – 9 มกราคม

กองทัพบก 2716 อัตรา

กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปี 2567 2,716 อัตรา รับสมัคร 1 ธันวาคม – 9 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,200 อัตรา

2.นายทหารประทวน จำนวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก จำนวน 96 อัตรา
– ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ จำนวน 20 อัตรา
– พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก จำนวน 20 อัตรา
– อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 20 อัตรา
– ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 36 อัตรา
– รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน(หญิง) จำนวน 20 อัตรา

3. เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 400 อัตรา โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรอง หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/recruitment/ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 9 มกราคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.