กรมคุมประพฤติ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 54 อัตรา รับสมัคร 12 – 20 ธันวาคม

กรมคุมประพฤติ 54 อัตรา

กรมคุมประพฤติ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 54 อัตรา รับสมัคร 12 – 20 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 30 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาใดวิซาหนึ่ง ทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 24 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาใดวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ ทางการบัญชี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.