กรมช่างอากาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 9 – 17 มกราคม

กรมช่างอากาศ 96 อัตรา

กรมช่างอากาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา รับสมัคร 9 – 17 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานธุรการ จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

2.พนักงานตัดผม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

3.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

4.พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

5.พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

6.พนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

7.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3 , ม.6

8.ช่างสี จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9.ช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

10.ช่างปูน ช่างสี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

11.ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

12.ช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

13.ช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

14.ช่างโลหะ จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

15.ช่างกลโรงงาน จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

16.ช่างไฟฟ้าอาวุธ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

17.ช่างเครื่องยน์อากาศยาน จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18.ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19.ช่างช่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

20.ช่างช่างระบบอากาศยาน จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

21.ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

22.ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

23.ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

24.พนักงานลานถัง จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสมัครออนไลน์ ที่ http://www.dae.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.