ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Marketing- All in One Application (โครงการ AOA) – นักการตลาด (Ref.227/2566)
– ได้รับปริญญาโท

งานเสนอขายสินค้า Café Amazon ในต่างประเทศ – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.081/2567)
– ได้รับปริญญาโท

งานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของสถานีบริการน้ำมัน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.079/2567)
– ได้รับปริญญาโท

งานการตลาดคาเฟ่อเมซอน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.083/2567)
– ได้รับปริญญาโท

งานการตลาดคาเฟ่อเมซอน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.084/2567)
– ได้รับปริญญาโท

Marketing- All in One Application (โครงการ AOA) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.150/2566)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

งานดูแล/ ดําเนินธุรกิจของสถานีบริการให้สอดคล้องตามกฎหมาย – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.202/2566)
– ได้รับปริญญาโท

งานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Café Amazon – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.088/2566)
– ได้รับปริญญาโท

Marketing- All in One Application (โครงการ AOA) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.262/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

งานวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้ง O&M Solar Roof/Solar Farm/Solar Floating – วิศวกร (Ref.005/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Order and Master Data Management – พนักงานส่งเสริมการขาย (Ref.067/2567)
– ได้รับปริญญาโท

งานเลขานุการบริษัท – พนักงานบริหารงานทั่วไป (Ref.082/2567)
– ได้รับปริญญาโท

นิติกรรมสัญญา – นิติกร (Ref.122/2566)
– ได้รับปริญญาโท

Data Protection Officer (DPO) – เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Ref.048/2566)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

บริหารงานขนส่ง – พนักงานบริหารงานขนส่ง (Ref.068/2567)
– ได้รับปริญญาโท

งานวางแผนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ /ดูแลลูกค้าภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.066/2567)
– ได้รับปริญญาโท

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.212/2566)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.036/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

บริการงานกฎหมายและระเบียบองค์กร – นิติกร (Ref.147/2566)
– ได้รับปริญญาโท

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.300/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – ผู้จัดการ (Ref.120/2566)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.159/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.162/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.001/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพกร- นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.019/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพกร – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.047/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

งานซ่อมบำรุง- วิศวกร (Ref.024/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ธุรกิจ- พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.253/2565)
– ได้รับปริญญาโท

Data Quality Specialist – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.085/2566)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

funding – นักการเงิน (Ref.091/2565)
– ได้รับปริญญาโท

Invesment – นักการเงิน (Ref.093/2565)
– ได้รับปริญญาโท

บริหารเงิน – นักการเงิน (Ref.326/2565)
– ได้รับปริญญาโท

funding – นักการเงิน (Ref.050/2566)
– ได้รับปริญญาโท

Teasury – นักการเงิน (Ref.033/2566)
– ได้รับปริญญาโท

Internal Audit – พนักงานตรวจสอบ (Ref.232/2566)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Area Manager (FIT Auto) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.076/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

งาน Support FIT Auto – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.077/2567)
– ได้รับปริญญาโท

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.217/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.221/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.220/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.161/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.299/2565)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

งานควบคุมการผลิตเบเกอรี่ – วิศวกร (Ref.071/2567)
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.