ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทำเล – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.026/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

สื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด – พนักงานสื่อสารองค์กร (Ref.240/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดอบรม – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.029/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.021/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Internal Audit – พนักงานตรวจสอบ (Ref.232/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานภาษี – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.321/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.149/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานซ่อมบำรุง – วิศวกร (Ref.024/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานซ่อมบำรุง – วิศวกร (Ref.027/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants – วิศวกร (Ref.020/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Marketing – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.150/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.019/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – ผู้จัดการ (Ref.120/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Marketing – นักการตลาด (Ref.227/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.159/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.161/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.162/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Account/ Tax – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานการตลาด All in One Application (AOA) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.262/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.299/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.300/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ตลาดก๊าซหุงต้ม – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.014/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทำเล – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.199/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.217/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.001/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีทรัพย์สิน – นักบัญชี (Ref.015/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Store Operation – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.233/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Loyalty Platform – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.207/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานออกแบบสถาปัตยกรรมร้านคาเฟ่อเมซอน – สถาปนิก (Ref.009/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้ง O&M Solar Roof/Solar Farm/Solar Floating – วิศวกร (Ref.005/2567)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานควบคุม กํากับ การปฏิบัติงาน ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง – วิศวกร (Ref.174/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานวิเคราะห์ทําเลพื้นที่ค้าปลีก – นักการตลาด (Ref.203/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.161/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานด้านความยั่งยืน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.220/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานดูแล/ ขยายสถานีบริการน้ำมัน และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.163/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

บริหารและกํากับดูแลร้าน Cafe Amazon – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.228/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.164/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.