กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ 75 อัตรา รับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 75 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง 75 อัตรา รับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) จำนวน 15 อัตรา
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 30 อัตรา
หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) จำนวน 14 อัตรา
หน่วยที่ 11 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ด้านสูทกรรม) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.