กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 13 อัตรา รับสมัคร 4 – 22 มีนาคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 13 อัตรา รับสมัคร 4 – 22 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานแรงงาน จํานวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2.ครูพี่เลี้ยง จํานวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มีนาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.