ธนาคารออมสิน รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ปี 2567 วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง กรอกใบสมัครออนไลน์

ธนาคารออมสิน ปี 2567

ธนาคารออมสิน รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ปี 2567 วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง กรอกใบสมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2.ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
– ได้รับวุฒิปวช.

3.ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

4.ลูกจ้างเหมาจ่าย
– ได้รับวุฒิประถมศึกษา

5.ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

6.ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

7.ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
– ได้รับวุฒิปวช.

8.ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
– ได้รับวุฒิปวช.

9.ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ได้รับวุฒิปวช.

10.ลูกจ้างช่างเทคนิค
– ได้รับวุฒิปวช.

11.ลูกจ้างช่างยนต์
– ได้รับวุฒิปวช.

12.ลูกจ้างช่างภาพ
– ได้รับวุฒิปวช.

13.ลูกจ้างขับรถยนต์
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา

14.ลูกจ้างขับเรือยนต์
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th หรือ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01 ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.