สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 330 อัตรา รับสมัคร 11 – 29 มีนาคม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 330 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 330 อัตรา รับสมัคร 11 – 29 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จํานวน 330 อัตรา

คุณสมบัติ

1.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
2.ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3.เป็นบุคคล เพศชาย และหญิง
4.อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
5.เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
6.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
7.ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS 4.5, CU-TEP 60, TOEIC 495,
– จีน HSK ระดับ 3 240, ระดับ 4 – 6 180
– ญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เท่านั้น

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.