ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารออมสิน หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
– อายุระหว่าง 18-30 ปี
– ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.